Velkommen Gjest | Logg inn

Oppdatering software Finlux
Dette gjelder alle modeller unntatt 32 og 40" 12V apparater.

For oppdatering av Canal Digital kanallister:

Gå til kanallister

Alle moderne TVer har et styringsprogram som syrer all funksjonalitet i TV.
Om dette programmet blir «skadet» slutter apparatet å fungere.  Typisk er symptomene at standbylampe på fronten av apparatet blinker og TV starter aldri, gjerne med en kneppelyd i høyttaler.  Dette kan være forårsaket av en strømpuls fra driftsspenning, statisk utlading ved tilkobling av annet utstyr eller lignende.

For å oppgradere må både typebetegnelse og serienummer på apparatet stemme over ens med programmet som lastes ned.

Last ned programmet.  Pakk ut og legg i rota på en minnepenn.  Da skal det ligge 3 eller 4 filer der. (modellavhengig)

Ta ut kontakt til strømledning.
Sett minnepenn i USB-kontakt.
Hold inne OK-knapp på fjernkontroll og pek denne mot standbylampe.
Sett inn strømledning.
Når standbylampe blinker hurtig kan OK-knapp på fjernkontroll slippes.
Finlux startbilde kommer opp på skjermen.
Ta ut minnepenn og gjør 1. gangs installasjon.

Gå til software.